مجلس با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون موافقت کرد
مجلس با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون موافقت کرد
سکان نیوز؛ مجلس به دولت اجازه داد در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه، ۱۰ اسفند قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (د) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره ۲ ماده واحده لایحه مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند.