سکان با شماره مجوز ۸۷۱۳۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به فعالیت کرد.

راهبرد اصلی این سایت خبری ، اطلاع رسانی صحیح، شفاف و سریع در همه حوزه ها با تاکید بر ابعاد گوناگون اقتصاد است.

سکان همواره می کوشد با نوآوری و فناوری نوین و همچنین با اولویت در ارائه خدمات شبکه الکترونیکی و اطلاع رسانی در حیطه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بازرگانی، رابطه سودمندی را با گروه های ذی نفع(عموم مردم, سیاستمداران، افراد، گروه ها، سازمان های مردم نهاد، صاحبان حرفه و شغل، اصناف، بازرگانان، موسسات فعال در حیطه خدمات، صنعت، اقتصاد و بازرگانی، وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، نفت، نیرو، بانک ها و سازمان برنامه و بودجه، بنیادها و مراکز اقتصادی، صنعتی و … ، داخلی و خارجی) برقرارکند و آن را به نحو شایسته توسعه دهد.

حرکت سکان به گونه ای است که فضای لازم و مناسب با ارزش های دینی و اخلاقی را در رقابتی سالم و علمی برای همه اقشار در حیطه اقتصاد خرد و کلان فراهم می کند و با پایبندی به رعایت اصول فوق و نیز بهره برداری از فناوری روز، رقابت چشمگیری با سایرین برقرار خواهد کرد.

همچنین تلاش می کند از هر گونه فرصت مناسب برای جذب بیشتر سرمایه ها در مسیر توسعه و پویایی کشور و جلوگیری از انحرافات در حوزه اقتصاد استفاده کند و با ارائه خدمات کیفی و کمی، راه های مناسب را پیش روی فعالان حوزه اقتصاد قرار دهد.