سکان خبر با شماره مجوز 87136 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به فعالیت کرد.

راهبرد اصلی این سایت خبری ، اطلاع رسانی صحیح، شفاف و سریع در همه حوزه ها با تاکید بر ابعاد گوناگون اقتصاد است.

سکان همواره می کوشد با نوآوری و فناوری نوین و همچنین با اولویت در ارائه خدمات شبکه الکترونیکی و اطلاع رسانی در حیطه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بازرگاني، رابطه سودمندي را با گروه هاي ذي نفع(عموم مردم, سیاستمداران، افراد، گروه ها، سازمان های مردم نهاد، صاحبان حرفه و شغل، اصناف، بازرگانان، موسسات فعال در حيطه خدمات، صنعت، اقتصاد و بازرگاني، وزارتخانه هاي اقتصاد، صنعت، نفت، نيرو، بانك ها و سازمان برنامه و بودجه، بنيادها و مراكز اقتصادي، صنعتي و … ، داخلي و خارجي) برقرارکند و آن را به نحو شایسته توسعه دهد.

حركت سکان به گونه ای است كه فضاي لازم و مناسب با ارزش هاي ديني و اخلاقي را در رقابتي سالم و علمي براي همه اقشار در حيطه اقتصاد خرد و كلان فراهم می کند و با پايبندي به رعايت اصول فوق و نيز بهره برداري از فناوري روز، رقابت چشمگيري با سايرين برقرار خواهد کرد.

همچنين تلاش می کند از هر گونه فرصت مناسب براي جذب بيشتر سرمايه ها در مسير توسعه و پويايي كشور و جلوگيري از انحرافات در حوزه اقتصاد استفاده کند و با ارائه خدمات كيفي و كمي، راه هاي مناسب را پيش روي فعالان حوزه اقتصاد قرار دهد.