صاحب امتیاز و مدیرمسئول ؛ محمدرضافرجی

 شماره تماس؛ 09219505575

آدرس ایمیل؛

sokannews@gmail.com