لیست خاموشی احتمالی برق شهر تهران
لیست خاموشی احتمالی برق شهر تهران

به گزارش سکان، برنامه جدید خاموشی های احتمالی برق پایتخت منتشر شد. در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ آمده است: هموطنان گرامی ساکن پایتخت! با توجه به افزایش کم سابقه مصرف برق در کشور، از شما تقاضا داریم همچنان با حداکثر صرفه جویی ممکن به ویژه خودداری از استفاده همزمان از وسایل برقی […]

به گزارش سکان، برنامه جدید خاموشی های احتمالی برق پایتخت منتشر شد. در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ آمده است: هموطنان گرامی ساکن پایتخت! با توجه به افزایش کم سابقه مصرف برق در کشور، از شما تقاضا داریم همچنان با حداکثر صرفه جویی ممکن به ویژه خودداری از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف ما را در تداوم ارائه خدمات در شرایط فعلی یاری کنید.

علت قرار گرفتن برخی از آدرس ها در گروه های مختلف وجود بیش از یک فیدر برق در نشانی مزبور است.

جهت دسترسی به جدول خاموشی ها اینجا کلیک کنید