شاخ تحریم در صنعت نیروگاهی شکسته شد/ بومی‌سازی ۶۹۵ هزار قطعه تحریمی در سال گذشته
شاخ تحریم در صنعت نیروگاهی شکسته شد/ بومی‌سازی ۶۹۵ هزار قطعه تحریمی در سال گذشته
سکان؛ بر اساس اطلاعات معاونت راهبری شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، ۶۹۵ هزار قطعه تحریمی در فرآیند بومی‌سازی توسط صنایع داخلی کشور ساخته شد.

بر اساس اطلاعات رسیده از معاونت راهبری شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، در سال ۱۴۰۰، ۳۰۵ هزار قطعه به مبلغ ۳۱۷ میلیارد تومان در فرآیند تعمیرات نیروگاهی مورد استفاده قرار گرفته است.

از سوی دیگر، 695 هزار و 336 قطعه تحریمی برای تکمیل فرآیند تعمیرات از جمله، پره‌های توربین‌های گازی، روتور توربین بخار، سیستم کنترل توربین گازی، تجهیزات ابزار دقیق و سایر تجهیزات بومی سازی شده است.

*برنامه تعمیرات نیروگاهی سال ۱۴۰۱
به گزارش فارس، در سال ۱۴۰۱ برای تکمیل تعمیرات نیروگاهی تا پیش از آغاز فصل گرم، ۱۵۰ هزار قطعه به مبلغ ۲۰۸ میلیارد تومان با شناسایى پتانسیل‌هاى تخصصى داخل کشور توسط برق حرارتى از طریق شرکتهاى دانش بنیان و کارگاههاى تخصصى ساخته و در نیروگاه ها استفاده می‌شود.

تعمیرات نیروگاهی یکی از ارکان مهم تامین برق پایدار در سال ۱۴۰۰ بود و سبب شد شاخص آماده به کار نیروگاه‌های کشور به عدد ۹۸ درصد و ۳ درصد بیشتر متوسط جهانی برسد.