در جلسه مدیران تامین اجتماعی و بانک رفاه گیلان چه گذشت؟
در جلسه مدیران تامین اجتماعی و بانک رفاه گیلان چه گذشت؟
سکان نیوز؛ در این نشست تعاملاتی مدیرکل تامین اجتماعی ضمن قدردانی از عملکرد بانک رفاه کارگران استان در ارائه خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ، پیرامون مباحثی همچون وام های بازنشستگان و اختصاص دستگاه خودپرداز به شعب بحث و گفتگو شد.

دکتر عباسی مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان گیلان در این دیدار با تاکید بر اینکه خود را همکار و بازوئی برای تامین اجتماعی میدانیم افزود : کارکنان دو مجموعه اعضای یک خانواده بوده و دارای اهداف و ماموریت های مشترک برای ایجاد رضایتمندی مخاطبان بویژه شرکای اجتماعی سازمان هستند .

علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان نیز در این نشست با بیان نقش تعلق خاطر به مجموعه ها ، به وجود رویکردهای مشترک سازمانی و برنامه های همسوی بانک رفاه و تامین اجتماعی اشاره و اظهار داشت : منافع مخاطبان که در واقع همان منافع سازمانی میباشد اولویت کار دو مجموعه است و در این راستا فرصت خدمتگزاری را نعمتی از جانب پروردگار میدانیم که باید با همدلی و همراهی بیشتر و تقویت زمینه های همکاری مضاعف از آن به درستی استفاده نمائیم .

شایان ذکر است در سالجاری با حمایت بانک رفاه کارگران استان ، پرداخت وام های هفت میلیون تومانی قرض الحسنه به بازنشستگان بصورت جدی ادامه داشته و در شعب تامین اجتماعی فومن و تالش دستگاه خودپرداز نصب گردیده و در روزهای آتی این امر در شعبه خمام نیز اجرایی خواهد شد .