تهران میزبان بیستمین مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنعت اکو
تهران میزبان بیستمین مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنعت اکو
سکان نیوز؛ با تصویب هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی و صنعت اکو، سی‌امین نشست کمیته اجرایی و بیستمین مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنعت اکو با حضور اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو در تهران برگزار خواهد شد.

در جلسه هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی و صنعت اکو که روز گذشته با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و اتاق اکو، سید حسین سلیمی، سید سلطان حسینی امین و حسن شهریاری از اعضای هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق اکو و فرزاد مهرانی سرپرست معاونت بین‌الملل اتاق ایران برگزار شد، موضوع فعال‌تر شدن اتاق اکو طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه سما فرخنده نژاد به عنوان دبیرکل جدید اتاق اکو منصوب شد. همچنین مصوب شد تا مجمع عمومی اتاق اکو در اولین فرصت برنامه‌ریزی و برگزار شود. استفاده از ظرفیت اتاق‌های شهرستان به ویژه اتاق‌های هم‌جوار با کشورهای عضو اکو برای افزایش تعداد اعضا و برنامه‌ریزی برای برگزاری سی‌امین نشست کمیته اجرایی و بیستمین مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنعت اکو با حضور اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو در تهران از دیگر مصوبات این نشست بود.