تقدیر از مدیر بیمه آسیا در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه
تقدیر از مدیر بیمه آسیا در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه
سکان نیوز؛ مشاور مدیر عامل بیمه آسیا در امور اداری و تطبیق مقررات به عنوان مدیر شایسته در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه معرفی شد.

به گزارش سکان، در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه، از حسینعلی بختیار نصرآبادی، مشاور مدیر عامل بیمه آسیا در امور اداری و تطبیق مقررات، با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، رئیس پژوهشکده بیمه ،مدیران عامل شرکت های بیمه و مدیران ارشد صنعت بیمه کشوربه عنوان مدیر شایسته صنعت بیمه با اهدای لوح، تجلیل شد.

بنابر این گزارش، در سومین دوره انتخاب مدیران و کارکنان شایسته صنعت بیمه، ۱۲ مدیر شایسته و ۱۰ کارشناس نمونه صنعت بیمه معرفی و با اهدای لوح و تندیس، از خدماتشان تقدیر شد.

گفتنی است با توجه به فراخوان هرساله بیمه مرکزی از شرکت های بیمه برای معرفی مدیران شایسته و کارشناسان نمونه، امسال بیمه آسیا با هماهنگی معاونت های مربوطه، چهار نفر از کارکنان شرکت را به این همایش معرفی کرد.