مجلس پیگیر تبدیل وضعیت پرسنل کادر درمان بیمارستان‌ها باشد
مجلس پیگیر تبدیل وضعیت پرسنل کادر درمان بیمارستان‌ها باشد
سکان نیوز‌‌؛ جمعی از پرسنل کادر درمان درگیر با ویروس کرونا در بیمارستان‌ها و شبکه بهداشت سراسر کشور خواستار کمک نمایندگان مجلس به تبدیل وضعیت شغلی خود در وزارت بهداشت شدند.

به گزارش سکان نیوز، کادر سلامت شامل پرسنل درگیربابیماری کروناوغیرکرونا وباسابقه بالا در بیمارستانها و شبکه بهداشت می باشند.

تمامی کادرسلامت درمان و اداری سالها در درمان تمامی بیماری ها فعالیت داشته اند. و در راه کرونا خانواده ها و همکاران خود را از دست داده اند .
در متن این درخواست از نمایندگان آمده است؛ ماخواهان تبدیل وضعیت همه، چه کسانی که درحال مبارزه با بیماری کروناهستند وچه کسانی که سالها عمرمفیدشان راصرف خدمت صادقانه دروزارت بهداشت نموده اند.
از نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم خواستاریم لطفا پیگیرتبدیل وضعیت بدون آزمون نیروهای قراردادی وشرکتی کادر درمان در بیمارستان‌ها و شبکه بهداشت سراسر کشور باشید.