مازندران هاب صادرات در بین کشورهای حاشیه دریای خزر
مازندران هاب صادرات در بین کشورهای حاشیه دریای خزر
سکان؛ مدیرخانه دیپلماسی مازندران با اشاره به نقش ویژه مازندران در کریدور شمال - جنوب در حاشیه دریای خزر ، گفت: این کریدور جزو نقشه‌های اقتصادی طراحی شده در دنیاست و مازندران در مرکز ثقل این کریدور قرار دارد.

به گزارش سکان ،محمدرضافرجی نقیبی با اشاره به اینکه راهبرد دولت سیزدهم در گسترش روابط با همسایگان به ویژه در ماه‌های اخیر شاهد ثمرات قابل توجهی بوده است، گفت: امروز که کشورهای منطقه خود را از فضای ایجاد شده ذیل راهبرد ایران‌هراسیِ محور غربی-صهیونیستی رها کرده و هم‌زمان با راهبرد دولت سیزدهم، رویکرد خود را به سمت توسعه روابط با ایران تغییر داده‌اند، این امکان برای کشورمان فراهم شده تا بر اساس روابط تجاری با همسایگان نزدیک خود و با ایجاد فضای امن و اقتصادیِ مطلوب، شاهد چشم‌اندازهای مثبتی در آینده باشد.

وی با بیان اینکه با شروع کار دولت سیزدهم و تقویت و فعال سازی  دیپلماسی اقتصادی توسط استاندار مازندران اتفاقات خوبی در حوزه صادرات به خصوص با روسیه و چین صورت گرفت افزود؛ با پیگیری های استاندار چهار کشتی به سفارش شرکت کشتیرانی در کارخانه صدرای مازندران در حال ساخت می باشد.

مدیرخانه دیپلماسی مازندران اظهار داشت؛ مازندران در تولید ۱۴ محصول کشاورزی رتبه اول را در کشور دارد و با سه بندر فعال در حال تبدیل شدن به هاب صادرات کشورهای cis است.

فرجی نقیبی با اشاره به اینکه صادرات محور کردن محصولات کشاورزی، یک برنامه اساسی در توسعه اقتصادی مازندران است ، بیان داشت؛ وجود سه بندر مهم در استان به خصوص بندر امیر آباد و قرار گرفتن در مرکز کریدور شمال – جنوب، مازندران محل رجوع کل صادر کنندگان خواهد شد.

وی اظهار داشت ؛ مقدار تولیدات سالانه کشاورزی مازندران بالغ بر ۷.۵ میلیون تن است که بخش عمده این محصولات صادرات محور است .