صندوق بیمه کشاورزی 118درصد در اجرای برنامه ابلاغی سال زراعی موفق بود
صندوق بیمه کشاورزی 118درصد در اجرای برنامه ابلاغی سال زراعی موفق بود
سکان؛ صندوق بیمه کشاورزی 118درصد برنامه ابلاغی سال زراعی 1400-1399 در بخش زراعت را تا 20 تیرماه سال جاری محقق کرد.

به گزارش سکان، عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در سطح استان های کشور از آغاز سال زراعی جاری تا 20 تیرماه سال جاری نشان دهنده بیمه بیش از3.5میلیون هکتار در بخش زراعت و تحقق 118 درصدی پرتفوی ابلاغی در این بخش است.

بر اساس این گزارش، در بررسی ها و ارزیابی های به عمل آمده، مدیریت های شعب بانک کشاورزی در استان های اردبیل، خوزستان و کرمان عملکرد مطلوبی را در زمینه بیمه زراعت، باغ، دام، طیور، آبزیان، تنه درختان و منابع طبیعی داشته اند و با کسب امتیاز مطلوب، به ترتیب رتبه های نخست تا سوم را به خود اختصاص داده اند.