سه شنبه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بررسی می شود
سه شنبه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بررسی می شود
سکان؛ سخنگوی کمیسیون اجتماعی از برگزاری جلسه‌ای در این کمیسیون با دعوت اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رسیدگی به ایرادات این ۲ نهاد به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در روز سه‌شنبه خبر داد.

حسین گودرزی  گفت: با توجه به اعاده طرح ساماندهی کارکنان دولت از سوی شورای نگهبان به مجلس و ایرادات وارده از سوی این شورا و همچنین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت رفع این ایرادات ظهر روز سه‌شنبه 30 آبان آبان جلسه‌ای با دعوت اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نماینده مجمع تشخیص و تعدادی کارشناسان در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه «عمده موارد مورد نظر شورای نگهبان قبلاً رفع ایراد شدند و صرفاً چند ابهام از سوی این نهاد مطرح شده که قابل حل هستند»، اظهار کرد: دو ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت  مطرح شده است که یکی مربوط به موضوع اسناد بالادستی و چابک سازی و کوچک سازی دولت است و دیگری موضوع بار مالی برای دولت است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی عنوان کرد: طبیعتاً پاسخ‌هایی برای ابهامات و ایرادات وارده به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت وجود دارد و که در جلسه ظهر سه‌شنبه کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.