اعضای هیات تفحص از سازمان تامین اجتماعی انتخاب شدند
اعضای هیات تفحص از سازمان تامین اجتماعی انتخاب شدند
سکان نیوز؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با رای اکثریت اعضای کمیسیون، اعضای هیات تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی مشخص شدند.

فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به نشست کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه اعضای هیات تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) مشخص شدند.

وی افزود: اسامی اعضای هیات تحقیق و تفحص از شرکت‌ سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی، عبارت است از: سید کریم حسینی، علی بابایی کارنامی، حسین رجایی، حسین گودروزی، سید حمزه امینی، مهدی شریفیان، حسین حاتمی، محمد کعب عمیر، فاطمه رحمانی، فاطمه قاسم‌پور،‌ حسن لطفی، کیومرث سرمدی، علی زنجانی و سید غنی نظری.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: همچنین در جلسه افراد پیشنهادی برای انتخاب نمایندگان کمیسیون برای نظارت در دستگاه‌های مرتبط با حوزه کاری کمیسیون مشخص شدند تا با رای نهایی نمایندگان در صحن مجلس از بین گزینه‌های پیشنهادی افراد نهایی برای این منظور انتخاب شوند.

رحمانی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه بنا بود که طرح اصلاح ماده 27 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه موردبحث و بررسی قرار گیرد که به دلیل عدم حضور نماینده دولت، رسیدگی به این دستورکار به جلسه بعد موکول شد.