مصرف برق صنایع‌ بر مدار صعود/ زیر پوست صنعت کشور چه می‌گذرد
مصرف برق صنایع‌ بر مدار صعود/ زیر پوست صنعت کشور چه می‌گذرد
سکان نیوز؛ بررسی آمار مدیریت شبکه برق به ترتیب از رشد مصرف برق 10.45 درصدی و 17.32 درصدی نسبت به سال گذشته در فصل گرم برای صنایع فولاد و سیمان خبر می‌دهد.

آمارهای تولید و صادرات صنایع کشور در تابستان سال 1401، از حال خوب صنعت خبر می‌دهد، برای مثال، رشد تولیدات صنایع بورسی پس از 2 سال که در تابستان به دلیل محدودیت گسترده تامین برق روند نزولی را طی می‌کرد، در تابستان سال 1401 مثبت شد.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، رشد شاخص صنعتی شرکت‌های بورسی در تیر سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 6 درصد رسیده است.

* جزئیات وضعیت تولید صنایع بورسی در تیر‌ سال 1401

این شاخص که با پایش 280 شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس به دست آمده است بیش از 50 درصد تولید کشور را نمایندگی می‌کند، لذا با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌تواند وضعیت تولی صنعت کشور را رصد کرد.

در همین راستا، صنایع کانی‌های غیر فلزی که صنعت سیمان به عنوان یکی از راهبردی‌ترین صنایع کشور در این بخش متمرکز شده است در تیرماه سال 1401 نسبت به سال گذشته رشد 2.9 درصدی را به ثبت رسانیده است.

همچنین تولید صنعتی فلزات اساسی از جمله، فولاد، مس و آلومینیم نیز که 20 درصد از صنایع کشور را به خود اختصاص می‌دهند نیز در تیرماه 8.0 درصد افزایش پیدا کرده است.

در صنایع شیمایی نیز که عمده آن‌ها در شهرک‌های صنعتی متمرکز شده‌اند، رشد 4.2 درصدی به ثبت رسیده و از سوی دیگر در صنعت خودرو و قطعات که بخش عمده صنایع خرد کشور در خارج از شهرک‌های صنعتی در این بخش واقع شده است، 15.7 درصد رشد در آمار تولید صنعتی بورسی به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است، تولید صنایع دارویی نیز 3.4 درصد در تیرماه سال 1401 نسبت به تیرماه سال 1400 افزایش تجربه شده است.

با توجه به جزئیات آماری ارائه شده از وضعیت تولید صنایع بورسی، یک مسیر کنترل دیگر برای صحت‌سنجی حال بخش صنعت، توجه به آمار انرژی است. بر این اساس، افزایش مصرف برق صنایع بیانگر آن است که میزان تولید صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر از قبل شده و یک شاخص مثبت در بخش تولید کشور است.

* رشد 10.45 درصدی مصرف برق صنعت سیمان

بر این اساس با توجه به به‌روزترین آمار رسیده از شرکت مدیریت شبکه برق از ابتدای دوره مدیریت مصرف برق یعنی 15 خرداد تا 29 مرداد سال 1401، مصرف برق صنایع سیمان 1400 هزار مگاوات ساعت به ثبت رسیده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته صنعت سیمان تنها 1268 هزار مگاوات ساعت برق در مدت مشابه مصرف کرده است.

به عبارت دیگر، صنعت سیمان در بازه زمانی یاد شده یعنی فصل گرم سال 1401، میزان 10.45 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته برق دریافت کرده است.

*رشد 17.32 درصدی مصرف برق صنعت فولاد در سال جاری نسبت به سال گذشته

در بخش صنایع فولاد، طی بازه زمانی 15 خرداد تا 29 مرداد‌ سال 1401، مصرف برق به 5586 هزار مگاوات ساعت رسیده در حالی که سال گذشته این آمار نهایتا به 4761 هزار مگاوات ساعت رسیده بود.

بر این مبنا در صنایع فولاد نیز شاهد رشد 17.32 درصدی مصرف برق بوده‌ایم.

* افزایش تولید صنعت به دلیل شرایط مناسب تامین برق تابستان

با توجه به آمار ارائه شده در صنعت فولاد و صنعت سیمان، مجموع انرژی مصرف شده توسط صنایع کشور در فصل گرم سال جاری نسبت به سال گذشته رشد 14.22 درصدی را تجربه کرده که این میزان تولید برق در نهایت به افزایش تولید ختم می‌شود.

بر این اساس در فصل گرم سال 1401، شاهد مصرف برق به میزان 11354 هزار مگاوات بودیم در حالی که سال گذشته این عدد 9941 هزار مگاوات بوده است.

در همین راستا، محمد پورحمید، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت:«افزایش مصرف برق صنایع از دو جنبه قابل بررسی است، نخست اینکه با توجه به تداوم شاخص‌های بهره‌وری انرژی صنایع کشور، تولید در این بخش از سال گذشته بیشتر شده است.»

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد:« نکته بعدی اینکه محدودی بزرگ صنایع یعنی تامین انرژی که سال گذشته با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، امسال با افزایش ظرفیت نیروگاهی و برنامه دقیق دولت مرتفع شده و همین مسئله عامل اصلی رشد تولید صنایع کشور است.»

در سال جاری رشد 6 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی در کنار سخت‌گیری دولت برای صرفه‌جویی ادارات زمینه بهبود شرایط تامین برق در بخش صنایع و خانه‌های مردم را به وجود آورده است.