پنج شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۹ Thursday, 21 January , 2021
بایگانی‌های متولي زاده - سکان نیوز | Sokan News Agency
جمع آوری انشعاب های غیرمجاز با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد 13 ژانویه 2021
مديرعامل توانير :

جمع آوری انشعاب های غیرمجاز با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد

سکان نیوز؛ مديرعامل توانير گفت: مبارزه و جمع آوري با انشعاب هاي غيرمجاز از مهمترين محورهاي سومين مانور اصلاح شبكه هاي توزيع برق به شمار مي رود.