دوشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۹ Monday, 18 January , 2021
بایگانی‌های عضو شورای شهرپل سفید - سکان نیوز | Sokan News Agency
انتخابات هیئت رییسه شورای پُل سفید/ قوانین در انتخابات رعایت شد 02 سپتامبر 2020
عضو شورای شهر پل سفید از فرایند برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر پل سفید می گوید:

انتخابات هیئت رییسه شورای پُل سفید/ قوانین در انتخابات رعایت شد

سکان نیوز/ شورای شهر که برآمده از اراده مردم در انتخابات هستند و عهده دار پارلمان شهری می باشند، اگر با وحدت و بهره گیری از مشورت کارشناسان اهل تخصص، تجربه و تفکر در زمینه های مختلف فراتر از شورای شهرداری ظاهر شوند برای حوزه های درآمد پایدار و سرمایه گذاری، آموزشی، فرهنگی، نشاط اجتماعی، درمانی، عمرانی، اقتصادی و... برنامه و استراتژی ترسیم و تعریف کنند، برای رسیدن به هدف تلاش نمایند، خدماتی مطلوب از شوراخواهیم دید. بدون شک اختلاف سلیقه امری معمول در شوراهاست اما باید مراقب بود در جهت خدمت به مردم و کمک به توسعه شهر از همدیگر سبقت گرفت،