چهارشنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۹ Wednesday, 2 December , 2020
بایگانی‌های جنگل و عرصه های کشاورزی - سکان نیوز | Sokan News Agency
کریمی فیروزجایی؛ صنایع بزرگ می توانند با رعایت الزامات زیست محیطی در مازندران راه اندازی شوند 10 اکتبر 2020

کریمی فیروزجایی؛ صنایع بزرگ می توانند با رعایت الزامات زیست محیطی در مازندران راه اندازی شوند

سکان نیوز؛ علی کریمی فیروزجایی با اشاره ساختار شکننده زیست محیطی مازندران افزود: صنایع بزرگ می توانند با رعایت الزامات زیست محیطی در مازندران راه اندازی شوند.