دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ Monday, 25 January , 2021
بایگانی‌های آرایشگر بابلی - سکان نیوز | Sokan News Agency
آرایشگر بابلی که دور کره زمین را دویده است 08 اکتبر 2020

آرایشگر بابلی که دور کره زمین را دویده است

سکان نیوز؛ عبدالکریم ( جمشید ) اکبریان طبری متولد ۱۳۲۸ اهل بابل که آرایشگر می باشد بمدت ۵۰ سال است هر روز ۱۰ کیلومتر و جمعه ها ۲۵ کیلومتر ( بابل الی بابلسر ) و جمعا هر هفته ۱۰۰ کیلومتر می دود .