۳۱ روستای قزوین در سال ۹۹ به شبکه سراسری گاز متصل شدند
۳۱ روستای قزوین در سال ۹۹ به شبکه سراسری گاز متصل شدند
سکان؛ از ابتدای امسال، با اتصال 31 روستا به شبکه سراسری گاز ، تعداد روستا های بهره مند از گاز طبیعی استان قزوین به 546 روستا رسید.

بوشهری مدیر عامل شرکت گاز، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون هفت هزار و ۶۹۰ مورد اشتراک پذیری در سطح استان صورت گرفته است که از این تعداد مشترک، چهار هزارو ۳۸۳ مشترک شهری و سه هزارو و ۳۰۷ مورد در بخش روستایی بوده است.

وی با اشاره به این مطلب که ۴۳ درصد مشترکین جدید خانوارهای روستایی هستند افزود: گازرسانی به روستاهای فاقد گاز با جدیت در حال انجام است و در حال حاضر پروژه های گازرسانی در مناطق الموت و طارم سفلی قزوین فعال می باشد به گونه ای که از ابتدای امسال بیش از ۱۲۱ هزار متر عملیات لوله گذاری و اجرای شبکه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان در پایان گفت: هم اکنون ۱۰۰درصد خانوارهای شهری و ۸۸ درصد خانوارهای روستایی استان قزوین به تعداد ۴۳۸هزار مشترک از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.