۲۳ طرح توسعه و احداث شبکه های انتقال در سه استان تا پایان سال ۹۹ به بهره برداری می رسد
۲۳ طرح توسعه و احداث شبکه های انتقال در سه استان تا پایان سال ۹۹ به بهره برداری می رسد
سکان نیوز؛ مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران گفت: در قالب پويش هرهفته الف - ب - ايران تعداد 23 پروژه شركت برق منطقه اي تهران با اعتبار و ارزش سرمايه گذاري بالغ بر 3000 ميليارد ريال تا پايان سال جاري اجرا و به بهره برداري خواهد رسيد.

آرش کردی گفت:تا پایان سال جاری و در قالب پویش هر هفته الف – ب – ایران این طرح ها در قالب پروژه های توسعه و احداث شبکه های انتقال و فوق توزیع با هدف افزایش و پایداری شبکه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای تهران ( استان های تهران، قم و البرز) و تداوم خدمات و رضایتمندی مشترکین شرکت اجرا و مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.