۹۵ بیمار جدید کرونایی در مازندران بستری شدند
۹۵ بیمار جدید کرونایی در مازندران بستری شدند
ساری-سکان نیوز، ۹۵ بیمار جدید کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته در استان مازندران شناسایی و بستری شدند.

به گزارش سکان نیوز براساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل ۹۵ بیمار جدید کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته در استان شناسایی که از این تعداد ۷۶ بیمار در بیمارستان‌های تحت پوشش علوم پزشکی مازندران و بقیه در بابل شناسایی شدند.

همچنین تعداد ۴۵۶ بیمار در بیمارستان‌های تحت پوشش علوم پزشکی مازندران و ۱۴۶ بیمار در مراکز درمانی علوم پزشکی بابل بستری هستند.