کرونا را مهار خواهیم کرد
کرونا را مهار خواهیم کرد
سکان نیوز/وزیر بهداشت، بر همدلی و همراهی مردم با مدافعان سلامت تاکید کرد و گفت: کرونا را مدیریت و مهار خواهیم کرد.

به گزارش سکان نیوز، سعید نمکی، روز سه شنبه در سومین نشست پویش «ره سلامت» که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، چندین پروژه بهداشتی و درمانی را افتتاح کرد.

این طرح‌ها در شهرهای اهواز، جهرم و شیراز است و در مجموع شامل ۵۳ طرح درمانی با ظرفیت ۳۲۵ تخت عادی و ویژه است که به همراه احداث پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی و تجهیز مراکز خدمات جامع سلامت از آنها بهره برداری شد.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که امسال طلایی ترین سال توسعه زیرساخت های حوزه سلامت در کشور را رقم خواهیم زد، گفت: ۱۰ هزار و ۶۰۰ تخت عادی و ۲۰۰۰ تخت آی سی یو مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

نمکی افزود: در مجموع ۱۴۰۰ پروژه را تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ تقدیم مردم خواهیم کرد.

وزیر بهداشت، افتتاح این پروژه ها در شرایط تحریم ها و گرفتاری های اقتصادی کشور را قابل توجه دانست و گفت: امیدوارم با مهار ویروس منحوس کرونا، افتتاح های بعدی را حضورا انجام دهم.