کدام یک از نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی شدند؟
کدام یک از نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی شدند؟
سکان نیوز؛ در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته 15 نفره تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی انتخاب شدند.

بر این اساس، حجت اله فیروزی، مهدی عسگری، روح اله ایزدخواه، علی اکبر کریمی، معصومه پاشائی بهرام، علیرضا سلیمی، روح اله عباس پور، علی جدی، بهزاد رحیمی، سیدناصر موسوی لارگانی، فرهاد طهماسبی، محسن علیزاده، سیدعلی موسوی، سیدکاظم دلخوش اباتری و مجتبی یوسفی به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند.