کتاب کهنه سرباز منتشر شد/روایت یک نوجوان بسیجی از دفاع مقدس
کتاب کهنه سرباز منتشر شد/روایت یک نوجوان بسیجی از دفاع مقدس
سکان نیوز؛ ایمان کفائی مهر نویسنده کتاب کهنه سرباز، راوی کتاب "بلوغ پشت خاکریز" بوده است که در سال۱۳۹۴ ،بعنوان ۱۰۰ کتاب برتر انتشارات سوره مهر در ۴۰ سال فعالیت آن انتشارات انتخاب شده است.

به گزارش سکان نیوز، کتاب کهنه سرباز با موضوع جنگ، نگاهی انسان گرایانه به این بخش از تاریخ معاصرمان دارد. در این کتاب بجای پرداختن به واقعه نگاری و بیان حوادث ، توجه به حال و احساس رزمندگان در زمان وقوع حوادث شده است. که این موضوع در کمتر کتابی در این حوزه بچشم میخورد.

ایمان کفائی مهر نویسنده کتاب کهنه سرباز، راوی کتاب “بلوغ پشت خاکریز” بوده است که در سال۱۳۹۴ ،بعنوان ۱۰۰ کتاب برتر انتشارات سوره مهر در ۴۰ سال فعالیت آن انتشارات انتخاب شده است.

انتشارات زرین اندیشمند بعنوان ناشر ، این اثر را که در برگیرنده ۱۷ خاطره میباشد،چاپ و روانه بازار کرده است.

متنی از کتاب:
به مهلکه پیش رو می اندیشم و سهم خود از هجوم گلوله ها…!
این یکی دیگر از خاصیتهای جنگ است که هجمه حوادث پی در پی بر سرت آوار میشود و آنقدر این هجوم سنگین است که سریع وقایع از خاطرت میرود. نمیدانم شاید بدین خاطر که در انتظار حادثه ای بزرگتر در زمان پیش رویت نشسته ای. حوادثی که گاهی تورا از انسان بودنت دور میکند و گاهی نیز برعکس.پدیده های متضاد زندگی در جنگ در کنار هم اتفاق می افتند و در آنجا خوب میفهمی که چکاره ای؟