پیشتازی بانک ملی ایران در تراکنش کارت های اعتباری
پیشتازی بانک ملی ایران در تراکنش کارت های اعتباری
سکان نیوز؛ رشد میزان تراکنش های کارت های اعتباری بانک ملی ایران در سه ماهه اخیر از حدود 25 درصد به 43درصد رسیده است.

اکنون سهم تراکنش های کارت های اعتباری این بانک از کل کارت های اعتباری نظام بانکی به ۲۷٫۸۳ درصد رسیده است.

رشد میزان تراکنش های کارت های اعتباری بانک ملی ایران در سه ماهه اخیر از حدود ۲۵ درصد به ۴۳درصد رسیده است.

بررسی آمار شاپرک از فروردین تا مهرماه سال جاری نشان‌دهنده تداوم و رشد تدریجی صدور کارت اعتباری توسط بانک ملی و توسعه فرهنگ کاربری آن در میان مشتریان این بانک است.

رشد سهم بانک ملی ایران از این تراکنش ها در شرایطی رخ داده است که بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در مهرماه نسبت به شهریورماه امسال، کاهش ۰٫۹۱ درصدی داشته است.