پذیریش دانشجو با تسهیلات ویژه در دانشگاه آزاد نور
پذیریش دانشجو با تسهیلات ویژه در دانشگاه آزاد نور
سکان نیوز؛ پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی با تسهیلات ویژه در یکی از بزرگترین واحدهای دانشگاهی شمال کشور و دارای اساتید مجرب انجام می شود.

به گزارش سکان نیوز، دانشگاه آزاد واحد نور برخوردار از مجهزترین فضای کارگاهی،آزمایشگاهی، ورزشی و علمی در رشته های مختلف فنی مهندسی و غیره جذب دانشجو دارد.