وزیر آموزش و پرورش؛ چیزهای مهم‌تری از پول، خانه و ماشین هم در دنیا هست
وزیر آموزش و پرورش؛ چیزهای مهم‌تری از پول، خانه و ماشین هم در دنیا هست
سکان نیوز؛ ‏حاجی میرزایی افزود: حرکت تحسین‌برانگیز معلم فداکار خوزستانی می‌تواند منشأ اثر خیرات بزرگ‌تری شود و امید را در دل تمام دلسوزان آموزش و پرورش زنده‌تر کند.

محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در برابر آقای اسدی و اقدام نوعدوستانه اش سر تعظیم فرود می‌آورم. این معلم عزیز خوزستانی هم در آموزش نمونه است هم در انسانیت الگو.

‏وی ادامه داد: معلمان عزیز همیشه نماد فداکاری و ایثار بوده‌اند. صحبتم با آقای اسدی معلم خوزستانی بی‌نهایت لذت بخش و پر از عشق و امید بود. معلمان آموزگاران عشق هستند.

حاجی‌میرزایی اضافه کرد: این معلم بزرگ‌ترین درس های زندگی را به ما آموخت؛ چیزهای مهم‌تری از پول و خانه و ماشین هم در دنیا هست. سرمایه گذاری در انسان‌ها، بهترین سرمایه‌گذاری هاست؛ معلمی نه یک حرفه که یک عشق است.

‏حاجی میرزایی افزود: حرکت تحسین‌برانگیز معلم فداکار خوزستانی می‌تواند منشأ اثر خیرات بزرگ‌تری شود و امید را در دل تمام دلسوزان آموزش و پرورش زنده‌تر کند.

حسین اسدی، معلم خیر اندیمشکی با ارثیه یک میلیارد و۲۴۰ میلیون تومانی پدر مرحومش تاکنون ۱۵۳ تبلت برای دانش‌آموزان کم برخوردار، روستایی و حاشیه‌ای خریداری کرده است و به تمامی مدارس محروم و روستایی شهرستان اندیمشک نیز کمک کرده است. در عین حال ساخت مدرسه در روستای کرتل در بخش الوار گرمسیری نیز از برنامه‌هایی است که برای کمک به تحصیل دانش‌آموزان این منطقه کم برخوردار روستایی دارد.