معرفی گزینه آمریکایی برای وزارت صمت!
معرفی گزینه آمریکایی برای وزارت صمت!
سکان نیوز؛ رئیس فراکسیون کارگری مجلس از انتخاب گزینه آمریکایی دولت برای وزارت صمت خبر داد.

به گزارش سکان نیوز، علی بابایی کارنامی در گفتگویی اظهار داشت؛
در روزهایی که ما به شدت مشغول مبارزه با استکبار جهانی در راس آن آمریکا هستیم، بعضی از افراد در کشور از دولت و مجلس پیگیر معرفی فردی برای تصدی وزارت صمت هستند که ماهیت آمریکایی دارد.

وی گفت؛ معرفی چنین شخصی برای وزات صمت جفا در حق مردم عزیزمان است و رسما به پشت صحنه مجلس و دولت هشدار می دهیم که از ظرفیت آمریکایی ها برای وزارت صمت استفاده نکنند.