مازندران تنها نماینده ایران در تدوین اطلس جهانی بیماری ام اس در سال ۲۰۲۰ است
مازندران تنها نماینده ایران در تدوین اطلس جهانی بیماری ام اس در سال ۲۰۲۰ است
سکان نیوز:نائب رییس انجمن ام اس مازندران گفت: مازندران تنها نماینده ایران در تدوین اطلس جهانی بیماری ام اس در سال ۲۰۲۰ است.

به گزارش سکان نیوز/رضا حبیبی ساروی از انتشار اطلس جدید بیماری ام اس در سال ۲۰۲۰ توسط فدراسیون بین المللی ام اس با مشارکت گروه بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مازندران و گروه مطالعاتی مشترک انجمن ام اس مازندران به عنوان تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران در تدوین این اطلس جهانی خبر داد و گفت: این گروه در تحلیل داده ها و تولید نقشه های همه گیری شناسی در بخش منطقه خاورمیانه این اطلس در حوزه مرتبط با ایران نقش موثری داشته اند.

مسئول کمیته آموزش و پژوهش انجمن ام اس استان مازندران بر نقش کاربردی اطلاعات این اطلس در سیاستگذاری های کلان و برنامه ریزی های حوزه سلامت برای بیماران ام اس در نقاط مختلف جهان تاکید کرد.

گفتنی است؛رضاحبیبی ساروی، سید محمد باغبانیان ، محمود عابدینی ، حامد چراغمکانی و فریبا قاسمی همدانی از اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اعضا گروه همکار از ایران در تدوین اطلس جهانی ام اس هستند.