قیمت دلار ٢٣ شهریور ١٣٩٩ به ٢٣ هزار و ٣٠٠ تومان رسید
قیمت دلار ٢٣ شهریور ١٣٩٩ به ٢٣ هزار و ٣٠٠ تومان رسید
سکان نیوز/قیمت هر دلار آمریکا ( اسکناس) امروز یکشنبه ٢٣ شهریور ١٣٩٩ در صرافی های بانکی به ٢٣ هزار و ٣٠٠ تومان رسید.

به گزارش سکان نیوز/ قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز یکشنبه ٢٣ شهریور ١٣٩٩ در صرافی‌های بانکی به ٢٣ هزار و ٣٠٠ تومان رسید.

امروز صرافی‌ها هر دلار را ٢٣ هزار و ٢٠٠ تومان خریداری می‌کنند.

همچنین امروز قیمت خرید یورو در صرافی‌های بانکی ٢٧ هزار و ۴٠٠ تومان و قیمت فروش آن ٢٧ هزار و ۵٠٠ تومان است.