ضعف مدیریتی دربازار بیداد می کند
ضعف مدیریتی دربازار بیداد می کند
سکان نیوز؛ چند روز اخیر دوباره قیمت مواد غذایی از جمله مرغ با افزایش عجیب مواجه بود. قیمت مرغ به یکباره از محدوده 26 تا 27 هزار تومان به 36 هزار تومان افزایش یافته است که همه ی این نابسامانی ها به عدم نظارت دقیق بر بازار بر می گردد.

در روزهای اخیر بازار قیمت ها از جمله بازار مرغ دچار اتفاقات کم نظیری شده است، به طوری که طی چند روز اخیر، قیمت مرغ در بازار ناگهان با افرایش ۱۰ هزار تومان مواجه گردید.

۳۰ مهر ماه سال ستاد تنظیم بازار به دلیل کمبود نهاده ها در بازار و متناسب آن افزایش قیمت نهاده در بازار با افزایش چشمگیر قیمت مرغ موافقت کرد و قیمت مصوب این محصول از ۱۴۴۰۰ تومان به ۲۰۴۰۰ تومان افزایش یافت.

بعد از گذشت مدت کوتاهی از تصویب این قیمت نه تنها قیمت مصوب رعایت نشد، بلکه هر کیلوگرم مرغ در محدود ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان به فروش می رسید که در چند روز اخیر دوباره قیمت مرغ افزایش عجیب و غریبی یافت و به یکباره از محدوده ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان افزایش یافته است.

هر کیلوگرم مرغ امروز ۳۶ هزار تومان و ران مرغ ۳۵ هزار تومان به طور متوسط به فروش می رسد، هرچند هستند فروشگاه هایی که حتی قیمت خود را بالاتر یا پایین تر به فروش می رسانند.

«ضعف مدیریتی» که به بخش های مختلف چرخه تولید و عرضه اکثر محصولات دامی رسوخ کرده است وهمچنین از سویی بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردات نهاده های دامی را به موقع و به اندازه در اختیار واردات قرار نداده است، شکاف زیادی در بخش تولید ایجاد کرده است و این امر رمانی که با بی نظارتی در توزیع و فروش وجود گره خورد، چنین موارد افتضاحی را به بار آورده است.