سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین تامین اجتماعی گیلان منصوب شد
سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین تامین اجتماعی گیلان منصوب شد
سکان نیوز؛ با صدورحکمی از سوی علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ، خانم شهربانو صابر کارشناس متخصص مرکز ارتباطات مردمی بعنوان سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین این اداره کل منصوب شد .

بدنبال انتصاب حسام الدین شریفی سرپرست مرکز ارتباطات مردمی تامین اجتماعی استان به سمت ریاست شعبه لاهیجان ، پس از طی مراحل اداری و بر اساس ساختار تشکیلاتی جدید و با عنایت به توانمدیها و ظرفیتهای جامعه بانوان همکار و ضرورت بهره گیری از قابلیتهای آنان ، با صدورحکمی از سوی علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ، خانم شهربانو صابر کارشناس متخصص مرکز ارتباطات مردمی بعنوان سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین این اداره کل منصوب شد .

علی حسین نژاد در مراسم معارفه ای که با حضور معاونین و روسای امور اداری و حراست استان برگزار شد با تاکید بر پتانسیلها و قابلیتهای موجود در بانوان که دقت نظر ، مسئولیت پذیری ، سعه صدر و پیگیری از شاخص های آن میباشد با بیان اهمیت جایگاه مرکز ارتباطات مردمی بمنزله پل ارتباطی با مخاطبان و پیشانی اولیه پاسخگوئی به مراجعان ، تعامل و تقویت همه جانبه الزامات کار در این بخش را یک ضرورت برشمرده و با اشاره به رویکرد و چشم انداز سازمان برای حرکت در مسیر خدمات نوین و توسعه فرایندهای دیجیتالی ، خواستار جدیت برای آگاهی بخشی به جامعه هدف از طریق این حوزه گردید .

مدیرکل استان با آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید مرکز ارتباطات مردمی ، رسیدگی به مشکلات و تلاش برای پاسخگوئی در کوتاهترین زمان را از اولویتهای مورد انتظار برشمرده و بر جلب رضایتمندی حداکثری تاکید نمود .