سرپرست جدید توزیع برق گیلان منصوب شد
سرپرست جدید توزیع برق گیلان منصوب شد
سکان نیوز؛ با حکم محمد حسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر، محمد تقی مهدی زاده به سمت سرپرست توزیع برق گیلان منصوب شد.

محمد حسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر، طی حکمی محمد تقی مهدی زاده به سمت سرپرست شرکت توزیع برق گیلان منصوب کرد.

مهدی زاده در سوابق خود قائم مقامی توزیع برق گیلان و مدیریت شهرستان رشت این شرکت را تجربه کرده است.

پیش از این محمد اسماعیل هنرمند، مدیرعامل توزیع برق گیلان کمتر از یک سال مدیریت شرکت توزیع برق این استان را عهده دار بود.