سازمان تامین اجتماعی پویاتر از گذشته در پیاده سازی دولت الکترونیک، با اجرای طرح ۳۰۷۰
سازمان تامین اجتماعی پویاتر از گذشته در پیاده سازی دولت الکترونیک، با اجرای طرح ۳۰۷۰
سکان نیوز؛ عباس اورنگ بیان داشت؛ سازمان تامین اجتماعی پویاتر از گذشته در پیاده سازی دولت الکترونیک، با اجرای طرح 3070 است.

به گزارش سکان، امروزه سازمان‌ها، مشتریان خود را به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند می‌دانند و از همه کارکنان خود می‌خواهند که برای حفظ رضایت آن‌ها، در ارائه خدمات مختلف سعی و تلاش نمایند.

مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران بیان داشت؛ سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و بزرگترین نهاد بیمه گذار کشور با نیازسنجی و تحلیل خواستها و انتظارات مخاطبین از خدمات الکترونیکی با بهره مندی از امکانات ICT و تیمهای مجرب، متخصص و حرفه‌ای ضمن حرکت در مسیر چشم انداز خود با مجازی سازی خدمات و تغییر در طرق ارائه خدمات که به منظور افزایش کارایی و اثربخشی سیستم و در نهایت افزایش رضایتمندی جامعه هدف صورت دهد و با پیاده سازی طرحی جامع به نام ۳۰۷۰ با محوریت رونمایی از ۳۰ خدمت الکترونیکی که به منظور کاهش ۷۰ میلیون بار مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی از طریق درگاه https://es.tamin.ir گامی بزرگ در پیاده سازی دولت الکترونیک بردارد.

اورنگ افزود؛ بدون تردید ایجاد رضایت در مخاطبین در وهله اول نیازمند شناخت نیازها و خواستههای آنان و سپس انتقال خواستهها به موقعیتی است که محصولات، خدمات و شیوه ارائه نوین تولید و ارائه شود. این امر با توجه به پیچیده شدن روزافزون سیستمهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خودبه‌خود اتفاق نمیافتد؛ بلکه به روشها و رویههایی نظام‌مند نیاز دارد که این مفاهیم را به فرآیندی سازمانی مبدل کند. از طرفی تغییر خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر است.
وی گفت؛ سازمان تامین اجتماعی با شناخت این متغییرها در جامعه هدف و برآورده کردن خواسته های مخاطبین خود با رونمایی از طرح های پروژه ۳۰۷۰ در روزهای دوشنبه هر هفته تا بهمن ماه ۹۹ باعث میشود کاربران تجربه متفاوتی از جریان تعاملی اطلاعات نسبت به گذشته داشته باشند.

اورنگ در تشریح طرح های رونمایی شده از پروژه ۳۰۷۰ اعلام کرد؛ از ابتدای رو نمایی این طرح توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکنون ۲۱ عنوان و با موضوعات ذیل رونمایی گردیده است:
پرداخت هدیه ازدواج. حذف مراجعه حضوری فرزندان اناث مستمری بگیران – ثبت هوشمند خاتمه کفالت. ابلاغ الکترونیک – جایگزینی سامانه خدمات غیرحضوری. ابلاغ مفاصاحساب به واگذارنده و پیمانکار. استعلام وضعیت دریافت مستمری و بیمه شده. نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی توسط بیمه شده. درخواست غیر حضوری تکمیل سوابق. انعقاد قرارداد و دریافت برخط بیمه اختیاری- اخذ غیرحضوری تعهد نامه و حذف ابلاغ غیر الکترونیک. امکان مشاهده جزئیات محاسبات و گردش حساب بدهی ها. درخواست غیرحضوری حوادث. سرویس غیرحضوری احتساب سوابق دوران خدمت سربازی. اخذ الکترونیکی درخواست و صدور هوشمند و ابلاغ مفاصاحساب. دریافت غیرحضوری اعتراض کارفرما و تعیین و اعلام زمان رسیدگی. اخذ الکترونیکی درخواست و صدور هوشمند و ابلاغ مفاصاحساب. ارتقاء سامانه دریافت لیست و ارائه میز کار و امکانات کنترلی به کارفرما برای اصلاح لیست قبل از ارسال. انعقاد قرارداد و دریافت برخط بیمه حرف و مشاغل آزاد. درخواست غیرحضوری کمیسیون پزشکی. حذف کاغذ از درآمد (سامانه مکاتبات الکترونیک). پرداخت غیر حضوری کمک هزینه مراسم ترحیم. بیمه بیکاری غیرحضوری. اخذ غیرحضوری درخواست کفالت و بازرسی.

مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران همچنین وعده دادکه باقی این طرحها به شرح ذیل در هفته های آتی رونمایی خواهدشد:

غیرحضوری کمک هزینه اروتز و پروتز.
برقراری غیر حضوری مستمری بازماندگان .
ارتقاء و بهبود برقراری غیر حضوری بازنشستگی عادی.
واکشی عکس از سامانه نام نویسی.
پیگیری مطالبات متمرکز.
امکان تقسیط غیرحضوری و نظام مند بدهی ها.
پرداخت غیرحضوری حق بیمه کسری از ماه.
درگاه مشترک بیمه و مالیات.
پرداخت برخط و احتساب آنی واریزی در حساب بیمه شده / کارفرما.