آغاز اجرای طرح تاب آوری  ۱۷۴ مرحله عملیات اجرایی انجام شد
آغاز اجرای طرح تاب آوری  ۱۷۴ مرحله عملیات اجرایی انجام شد
سکان؛ مدیر عامل شرکت توزیع برق گیلان درمانور دو روزه تاب آوری شرکت توزیع نیروی برق گیلان، گفت : کاز آغاز اجرای طرح تاب آوری تاکنون ۱۷۴ مرحله عملیات اجرایی انجام شده است.

محمد اسماعیل هنرمند با اشاره به اینکه این مانور به منظور پایداری شبکه های برق و آمادگی مقابله با بحران های احتمالی، همزمان با سراسر کشور در شهرستان رشت برگزار شد، گفت: اظهار داشت: مانور سراسری تاب آوری شبکه احداث ۲ هزار متر خط فشار متوسط هوایی در روستای پاچکنار رشت باصرف هزینه ۲۰۰ میلیون تومان با موفقیت اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد : این طرح در سطح شهرستان رشت با ۱۵ گروه عملیاتی جهت تعویض شبکه فرسوده با کابل خودنگهدار به طول سه هزار متر و با اعتبار ۴۳۰ میلیون تومان اجرا شد.
وی افزود: این طرح جهادی به طور گسترده در استان به طور مستمر در طول سال با بودجه ای معادل ۷ میلیارد تومان در حال اجرا است که از آغاز اجرای طرح تاب آوری تاکنون ۱۷۴ مرحله عملیات اجرایی با حضور ۹۰۲ گروه عملیاتی در ۶۵ فیدر فشار متوسط انجام شده است.
هنرمند تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی گیلان و احتمال بروز حوادث بنا داریم با این طرح جهادی علاوه بر پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی، تامین برق پایدار و مطمئن را برای مشترکان نیز فراهم آوریم.

وی با بیان اینکه ارایه خدمات مطلوب و تامین برق مطمئن و پایدار از مهمترین اولویتهای شرکت توزیع برق استان می باشد، گفت: صنعت برق علاوه بر اینکه از نیازهای اساسی و ضروری مردم در زندگی روزمره است ،از محورهای اساسی و شاکله توسعه وعمران ، تحرک اقتصادی ،تولید و صنعت و کشاورزی در کشور می باشد ؛ از این رو ، همواره متناسب با نیازها باید آینده نگری شود تا در زمینه های مختلف مانعی برای اجرای پروژه های کوچک و بزرگ نداشته باشیم.