رویکردهای ناصواب در مدیریت اقتصادی/ کج روی و کج سلیقگی علی الدوام در اقتصاد
رویکردهای ناصواب در مدیریت اقتصادی/ کج روی و کج سلیقگی علی الدوام در اقتصاد
سکان نیوز؛ تحلیل عمیق و بررسی وضعیت اقتصادی کشور در شرایط حساس کنونی نیازمند اعراض از هیجانات سیاسی و توسل به متدهای علمی شناخته شده است که می تواند چراغ راه آینده وسبب گشایش معبرهای جدید برای برون رفت از شرایط دشوار فعلی باشد.

عقیل امامی تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت؛ در بررسی چرایی گرفتار شدن به شرایط فعلی که تحریم های ظالمانه و غیر انسانی مظهر استکبار گلوی اقتصاد کشورمان را می فشارد، ذکر این نکته ضروری است که تحریم های جدید بخودی خود نقشی در تنگنای شدیدناشی از سخت شدن شرایط زیست اقتصادی ندارند بلکه وضع جاری معلول رویکردهای ناصواب در تصمیم سازیهای راهبردی متولیان اقتصادی است چرا که قبل از اعمال تحریمهای یکجانبه و غیر قانونی آمریکا، کشورمان تحت شدیدترین تحریم های بی سابقه سازمان ملل متحدو اتحادیه اروپا قرار داشت و باچگونگی شرایط زیست این دوران آشنا بود.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با پیش بینی حکیمانه سخت شدن تحریمهای نابخردانه استکبار ، بر لزوم راه اندازی ستاد ویژه مقابله با تحریم ها تاکید کردند که متاسفانه بخشی نگری و عدم جدیت مسئولان کلیدی در این حوزه استراتژیک، موجب جزیره ای عمل کردن دستگاههای مربوطه و درنتیجه فقدان انسجام تصمیمات متخذه در این راستا و عدم رویکرد صحیح برنامه هادر برابر سیاستهای تحریمی علیه کشورمان شد.
‏همچنین رهبر معظم انقلاب با تفویض گسترده ترین اختیارات به رئیس جمهورمحترم در ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا که برای همین منظور تشکیل شد ، تمام قوای کشوررا باهدف افزایش کارآمدی دستگاههای حاکمیتی در شرایط دشوار تحریمی بسیج کردند که متاسفانه قوه مجریه از این مکانیزم منحصر بفرد نتوانست بنحو احسن استفاده کندو با سلیقه ای عمل کردن در برخی زمینه ها مانند افزایش ۳ برابری و یکباره قیمت بنزین بدون توجه به پیامدهای ناگوار آن و نیز هشدارهای کارشناسان خبره امنیتی و اقتصادی، خسارتهای مادی و معنوی فراوانی به کشور وارد کرد.
‏از سوی دیگر عدم کار بست توصیه های حکیمانه رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و نیز عدم رویکرد حل المسایلی در امور مانند آنچه ۳هزار نفر از اساتید برجسته بسیجی دانشگاههای کشور درباره راههای کم اثر کردن تحریمها به رئیس جمهور ارائه کردند، سبب شد تا هر روز دامنه تحریم ها بیشتر و گستره آن وسیع تر شود.
‏حال صرفنظر از ماهیت برجام که باانگیزه رفع چالشهای تحریمی و گشایش در امور اقتصادی و معیشتی مردم به امضا رسید ولی با مشاهده قیمت فعلی اجناس در بازار عکس آن را شاهدیم ، این سئوال کلیدی مطرح است که چرا قبل از امضای معاهده بدفرجام که کشوراز سوی سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا و دولت خیره سر آمریکا در سه جبهه تحت شدید ترین تحریمها قرار داشت، اوضاع اقتصادی کشور بهتربود و دلار ۳۰ هزار تومانی و سکه ۱۵میلیون تومانی را شاهد نبودیم؟!.
‏پر واضح است اگر سیاستها و رویکردهای اجرایی در کشور منطبق با شرایط تحریمی بود و از برخی رفتارهای بی منطق و هیجانی مانند خالی کردن۱۸میلیارد دلارذخیره ارزی و ۶۲تن سکه از خزانه دولت اجتناب می شد و نیز مولفه های کارآمداقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار می گرفت، تکانه های ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه سردمداران کاخ سفید نمی توانست خود را در عرصه اقتصاد ملی اینچنین نمایان کند.
‏نا گفته پیداست کج روی و کج سلیقگی علی الدوام در حوزه سیاستهای اقتصادی محصول نگاه غیر علمی وفاقد پشتوانه کارشناسی بخش های مسئول است که طی چند سال حوزه های گوناگون عملکردی دولت را درنوردید و بی تردید تداوم آن تا سالهای آینده نیز گریبانگیر کشور خواهد بود.
‏ با اطمینان از عزم انقلابی مجلس یازدهم ، دیگر مسئولان تلاشگر و مردم مقاوم کشورمان در پیگیری آرمانهای روشن انقلاب و امام و رهبری و نیز توانمندیهای شگرف اقتصاد بومی در جای جای میهن عزیزمان به این نکته باید اذعان داشت که تنها اراده های ایمانی و سرشار از روحیه بسیجی و جهادی می تواند نقشه جدیدی را برای مقابله هوشمندانه با تهدیدات و تحریم های ناجوانمردانه و غیر انسانی مظهر استکبار ترسیم و عملیاتی کند چراکه فزونی جانمایه ایثار و ازخودگذشتگی در نهاد ملت فهیم و قدر شناس کشورمان مانع اساسی اثربخشی تحرکات شیطانی آمریکا و متحدانش در تحمیل شرایط دشوار به ایران اسلامی خواهد بود