راه اندازی رشته امور شوراها و دهیاری ها در جهاد دانشگاهی مازندران
راه اندازی رشته امور شوراها و دهیاری ها در جهاد دانشگاهی مازندران
سکان نیوز؛ با پیشنهاد مدیرکل امور روستایی و شوراها و موافقت رییس جهاد دانشگاهی مازندران ، رشته امور شوراها و دهیاری ها در جهاد دانشگاهی مازندران راه اندازی می شود.

به گزارش سکان به نقل از روابط عمومی اداره کل اور روستایی و شوراهای استانداری مازندران ،در راستای اقدامات شایسته دکتر غلامی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران جهت توسعه روستاها، در نشست مشترک دکتر غلامی با مهندس شافعیان رئیس جهاد دانشگاهی مازندران و معاونین ایشان نسبت به همکاری مشترک در خصوص توسعه روستاها بحث و بررسی شد.

در این نشست دکتر غلامی نیز با تقدیر از خدمات جهاد دانشگاهی مازندران اظهار داشت: جهاد دانشگاهی یک فرصت استثنایی و خاص که قرار در حوزه علمی برنامه ریزی کنند تا به توسعه همه جانبه برسیم.

وی با اشاره به اینکه آموزش و مهارت آموزی حلقه مفقوده در کشور و استان مازندران است،خواستار تشکیل اتاق فکر مشترک بین امور روستایی و جهاد دانشگاهی برای توسعه فعالیت های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی در روستاها شد.

غلامی تصریح کرد: در کنار فعالیت های پژوهشی و آموزشی باید برای کاهش آسیب های اجتماعی به مسایل مذهبی روستاها نیز توجه شود.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی از ظرفیت های خوبی برای آموزش دهیاران برخوردار است خواستار راه اندازی رشته تحصیلی امور شوراها و دهیاری ها در جهاد دانشگاهی مازندران شد.

در ادامه مهندس شافعیان رئیس جهاد دانشگاهی مازندران با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی یک نهاد پژوهشی، فرهنگی و آموزشی است، اظهار داشت: جهاد دانشگاهی مستقیما زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می کند.

وی با اشاره به اینکه توجه به اشتغال یکی از دغدغه های جدی نظام است ، افزود: جهاد دانشگاهی مازندران اقدامات خوبی در حوزه مشاغل خانگی در روستاها انجام داده است که با همکاری اداره کل امور روستایی و شوراها این خدمات توسعه می یابد.

شافعیان با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی آمادگی دارد در حوزه های پژوهشی، آموزشی و مشاغل خانگی با اداره کل امور روستایی و شوراها همکاری کند از نگاه خوب دکتر غلامی برای توسعه روستاها تقدیر کرد.

وی از پیشنهاد دکتر غلامی جهت راه اندازی رشته امور شوراها و دهیاری ها در جهاد دانشگاهی مازندران استقبال کرد و افزود: با توجه به آماده بودن زیرساخت های آموزشی در جهاد دانشگاهی مازندران ،از بهمن ماه سال جاری آمادگی داریم در رشته امور شوراها و دهیاری ها دانشجو جذب کنیم.

شافعیان تصریح کرد: رشته امور شوراها و دهیاری ها برای نخستین بار در کشور در استان مازندران راه اندازی می شود.