رئیسی؛ جلوی تخلف را باید از سرچشمه گرفت
رئیسی؛ جلوی تخلف را باید از سرچشمه گرفت
سکان نیوز؛ آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه جلوی فساد را باید از سرچشمه گرفت، افزود؛ وضعیت زمین خواری در البرز حاد می باشد.

رئیس قوه قضاییه در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفر‌های استانی خود به البرز و یزد گفت: زمین‌خواری در همه جای کشور وجود دارد اما وضعیت در البرز حادتر است.

آیت الله رئیسی گفت؛ معاون منابع انسانی قوه قضاییه هفته آینده برای بررسی و رفع مشکلات و نیازهای مجموعه قضایی استان به البرز سفر کند.

وی افزود‌جلوی تخلف را باید از سرچشمه گرفت والا هر قانون‎شکنی باعث یک قانون‎شکنی دیگر می شود. کسی نباید بی‌دلیل در زندان بماند.

رئیس دستگاه قضا گفت؛ پرونده‎های معوقه باید تا پایان امسال در سراسر کشور تمام شوند و اگر پرونده‎ای باقی ماند، تأخیر و تعویق در رسیدگی به آن حتماً باید توجیه داشته باشد.