حل مشکلات عمده کشور بدست جوانان انقلابی و متعهد امکان پذیر است
حل مشکلات عمده کشور بدست جوانان انقلابی و متعهد امکان پذیر است
سکان نیوز؛ رئیس مجمع نمایندگان مازندران ضرورت تمرکز بر بهره مندی از توان جوانان انقلابی و دارای انگیزه های خدمت رسانی در گام دوم ، افزود: حل مشکلات عمده کشور بدست توانای جوانان ساعی و متعهد امکان پذیر است.

علی کریمی فیروزجایی در گفت و گویی بیان داشت : قوانینی که در درجه اول حافظ منافع مردم باشد، از ضمانت اجرایی بالایی نیز برخوردار خواهد بود.

دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مشی مجلس جدید را تصمیم سازی مبتنی بر منافع پایدار ملی عنوان و تصریح کرد: قوای سه کانه کشور در طرح ریزیهای عملیاتی برای حل مشکلات باید به سمت جلب مشارکت عمومی پیش بروند.

کریمی فیروزجایی با تاکید بر ضرورت اهتمام برای افزایش کارآمدی انقلاب خاطرنشان کرد: تلاش برای ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی در کشور و کارآمدی انقلاب وظیفه خطیر مسئولان در سطوح مختلف است.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با اشاره به اهمیت نقد مشفقانه مسئولان در کشور گفت: انتقاد با هدف اصلاح فرآیندهای جاری موجب بهبود روشها و افزایش کارآمدی می شود.

وی ضرورت تمرکز بر بهره مندی از توان جوانان انقلابی و دارای انگیزه های خدمت رسانی در گام دوم را یاد آور شد و افزود: حل مشکلات عمده کشور بدست توانای جوانان ساعی و متعهد امکان پذیر است.

نماینده مردم بابل پاسکاری مشکلات اساسی کشور به زمین یکدیگر را از سوی مسئولان زیبنده ندانست و خاطرنشان کرد: باکاریست آموزه های رهبری و تلاش های هم افزا، بن بست شکنی در حل مشکلات اساسی کشور رخ خواهد داد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ ترکیبی استکبار علیه انقلاب اسلامی در جبهه های فرهنگی و اقتصادی یادآور شد: جبهه انقلاب باید با تقویت توان داخلی، مواضع و استحکامات خود را در برابر دشمنان تحکیم بخشد.

کریمی فیروزجایی مردم را پشتوانه و عمق استراتژیک نظام دانست و افزود: در سایه تقویت همدلی، اتحاد نظر و انسجام ملی گره های کور مشکلات و چالش های اساسی انقلاب رفع خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران از خیز بلند مجلس یازدهم برای تدوین اطلس سیاسی ، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور خبر داد و افزود : هدف عمده این اطلس، تدوین نقشه راه عملیاتی برای خروج کشور از چالش های بنیادی است.

کریمی فیروزجایی گفت: در اجرای این اطلس راهبردی تمامی ارکان کشور نقش خواهند داشت