جمع آوری انشعاب های غیرمجاز با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد
جمع آوری انشعاب های غیرمجاز با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد
سکان نیوز؛ مديرعامل توانير گفت: مبارزه و جمع آوري با انشعاب هاي غيرمجاز از مهمترين محورهاي سومين مانور اصلاح شبكه هاي توزيع برق به شمار مي رود.

مهندس محمدحسن متولی زاده، سومین برنامه اصلاح سراسری شبکه های توزیع برق، ۲۵ دی در سطح شرکت های توزیع سراسر کشور آغاز می شود.
متولی زاده با اشاره به اینکه این برنامه سراسری با هدف اصلاح معایب و رفع مشکلات موجود در شبکه های توزیع کشور طرح ریزی شده است و اقدام های پیشگیرانه برای افزایش پایداری شبکه ها در هنگام بروز بحران های طبیعی و پیک بار را شامل می شود، خاطرنشان کرد: در دور سوم این مانور سراسری، تداوم تعدیل روشنایی ها، اصلاح انشعاب ها به عنوان محور اصلی در دستور کار خواهد بود.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه روز پنجشنبه علاوه بر تداوم برنامه تعدیل روشنایی معابر، نسبت به اصلاح انشعاب ها و رمزر ارزها نیز اقدام خواهد شد، تصریح کرد: مبارزه و جمع آوری با انشعاب های غیرمجاز از مهمترین محورهای سومین مانور اصلاح شبکه های توزیع برق به شمار می رود که در این دور با درخواست مشترکان، جمع آوری انشعاب های غیرمجاز با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد.
متولی زاده با بیان این که در همین خصوص مشترکان می توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۲۱ و یا صفحه اینترنتی https://www.tavanir.org.ir/samaat توانیر مراکز و یا افرادی که به صورت غیرمجاز از برق برای استخراج رمز یا هر فعالیت دیگری استفاده می کنند، معرفی نمایند، تصریح کرد: هموطنان باید بدانند که استفاده غیرمجاز از برق احتمال بروز خاموشی و حتی نوسان در شبکه و به دنبال آن احتمال بروز آسیب به وسایل برقی در منازل را افزایش می دهد.
مدیرعامل توانیر گفت: هموطنان در صورت معرفی مراکز یا افرادی که از برق به صورت غیرمجاز برای استخراج رمز ارز استفاده می کنند، تا سقف ۲۰ میلیون تومان پاداش خواهند گرفت.
متولی زاده در خصوص برنامه اصلاح روشنایی معابر با اشاره به اینکه نزدیک به یک هزار مگاوات مصرف روشنایی معابر در کشور است، از رونمایی طرح” کنترل هوشمند روشنایی معابر ” در جریان این مانور نیز خبر داد و گفت: این طرح برپایه تشخیص تردد بنا شده و با نصب روی پایه های روشنایی، در صورت عدم تردد، روشنایی را به حداقل کاهش و بلافاصله با تشخیص تردد، روشنایی را به حد استاندارد افزایش دهد.
وی یاداور شد: این طرح که به صورت پایلوت در شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان به کار گرفته شده، قرار است در این جریان این مانور به صورت رسمی رونمایی و برای استفاده گسترده از آن در سطح سایر شهرها نیز بکار گرفته شود.
متولی زاده همچنین از بکارگیری ساعت نجومی در روشنایی معابر نیز خبر داد و افزود: با نصب تایمر یا ساعت های نجومی می توان، سطوح مختلف روشنایی را برحسب نیاز، یا برحسب تاریکی هوا تنظیم کرد.
مدیرعامل توانیر یاداور شد: در حال حاضر تا ۳۰۰ مگاوات از مصرف برق روشنایی معابر کاسته شده است و فعالیت ها تا رسیدن به نقطه هدف ۵۰۰ مگاوات ادامه خواهد یافت.