جزئیات طرح رایگان شدن برق کم مصرفان به کمیسیون انرژی مجلس ارسال می‌شود
جزئیات طرح رایگان شدن برق کم مصرفان به کمیسیون انرژی مجلس ارسال می‌شود
سکان نیوز؛ نماینده تهران در مجلس با اشاره به طرح وزارت نیرو برای رایگان شدن برق کم مصرفان خاطرنشان کرد: مقررشده که جزئیات این طرح به کمیسیون انرژی مجلس ارسال شود.

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر خاطرنشان کرد: جزئیات طرح رایگان شدن برق کم مصرفان به کمیسیون انرژی مجلس ارسال خواهد شد.

متن کامل به شرح ذیل است:

 سال قبل در پژوهشگاه نیرو با همکاران بحث می‌کردیم که اصطلاح «الگوی مصرف» برای تعیین تعرفه حداقلی حامل‌های انرژی جوابگو نیست و بهتر است از عبارت «حداقل نیاز» استفاده شود تا بتوان برای کم مصرف ترین‌های جامعه تعرفه رایگان وضع شود و هزینه آن از پرمصرف‌ها و صرفه جویی‌ها جبران شود.

حدود یکماه قبل در جلسه با مدیرعامل توانیر موضوع را بیان کردم، گفتند در حال کارشناسی است. امروز در جلسه با مهندس حائری از آنچه دیروز درباره برق رایگان بیان شده پرسیدم، گفتند همین موضوع است؛ لذا به شرط دقت در اجرا از آن استقبال می‌کنیم. مقرر شد جزییات برای کمیسیون انرژی ارسال شود.