تنیس نکا رئیسش را شناخت / آدینه نیا سکاندار تنیس نکا شد
تنیس نکا رئیسش را شناخت / آدینه نیا سکاندار تنیس نکا شد
سکان نیوز؛ با حکم لطفیان رئیس هیات تنیس مازندران، سعید آدینه نیا به سمت رئیس هیات تنیس شهرستان نکا منصوب گردید.

به گزارش سکان، تنیس استان مازندران این روزها با روی کار آمدن جوانان با انگیزه، حال روز بهتری را نسبت به گذشته پیدا کرده و رو به پیشرفت و موفقیت است.
بعد از جابجایی موفق در مرکز استان، اینبار علیرضا لطفیان در همسایگی مرکز استان نیز دست به تغییرات زد و از نیرویی تازه نفس برای شهر نکا استفاده کرد.
با حکم دکتر لطفیان رئیس هیات تنیس استان مازندران، سعید آدینه نیا از جوانان فعال و انرژیک استان مازندران به سمت رئیس هیات تنیس شهرستان نکا منصوب گردید تا تنیس نکا هم به مانند ساری و سایر شهرها فعالیت های جدی خودش را آغاز کند.
آدینه نیا جوان و فعال است قطعا تنیس نکا هم با حضور این رئیس جوان روزها روشنی را در آینده نزدیک شاهد خواهد بود.