تقدیر معاون وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی کشور از استاندار مازندران
تقدیر معاون وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی کشور از استاندار مازندران
سکان نیوز/به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران دکتر وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور با اهدای لوحی از اقدامات موثر احمد حسین زادگان استاندار مازندران در حمایت های همه جانبه از جامعه هدف بهزیستی مازندران و همراهی با اهداف این سازمان تقدیر کرد.

سکان نیوز/به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران دکتر وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور با اهدای لوحی از اقدامات موثر احمد حسین زادگان استاندار مازندران در حمایت های همه جانبه از جامعه هدف بهزیستی مازندران و همراهی با اهداف این سازمان تقدیر کرد.
این لوح توسط دکتر فرزاد گوهردهی مدیرکل بهزیستی مازندران به استاندار تقدیم شد.