تا کی می خواهند به اسم حمایت از تولید از کیسه خالی کارگران ببخشند؟
تا کی می خواهند به اسم حمایت از تولید از کیسه خالی کارگران ببخشند؟
سکان نیوز؛ نماینده کارگران در شورای عالی کارگفت:تا چه زمانی می خواهند به اسم حمایت از تولید از کیسه خالی کارگران ببخشند؟ تا کی این حمایت از کارفرمایان از حق و حقوق کارگر باید انجام شود؟

علی خدایی، ، درواکنش به اظهارات برخی از نمایندگان در مورد تبعات افزایش ۹۰درصدی دستمزد در اوایل دهه ۸۰ گفت: نمایندگان کارگران تمامی نمایندگان مجلسی که معتقد هستند که افزایش دستمزد باعث بیکاری می شود را به مناظره علمی دعوت می کنند. اگر هم نمایندگان مجلس خارج از شأن خود می دانند که با نمایندگان کارگری کشور مناظره کنند, بهتر است مطالعه خود را در این زمینه بیشتر کنند.

وی ادامه داد: آنچه در اواسط دهه ۸۰اتفاق افتاد یک اقدام بدون مطالعه بود که از سوی دولت وقت مبنی بر تعیین مزد دو نرخی اتفاق افتاد. در آن زمان هم به هیچ عنوان افزایش دستمزد باعث ایجاد بیکاری نشد. مانند حال حاضر که عده ای بدون مطالعه خواستار اجرای مزد منطقه ای هستند, آن زمان هم عده ای بدون مطالعه درخواست اجرای مزد دو نرخی را دادند.

خدایی بیان کرد:با آن مصوبه دستمزد کارگران قراردادی ۱۵۰هزار تومان و دستمزد کارگران دائمی ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده بود. این مصوبه با هدف این بود که میزان قراردادهای موقت کاهش یابد که متأسفانه کارفرمایان با هم تبانی کردند و برعکس آنچه تصور می شد, قرارداد موقت افزایش یافت. آن زمان نه به خاطر بالا بودن دستمزد, بلکه به خاطر هم دستی که کارفرمایان با هم داشتند, تعدادی کارگر اخراج شد.

وی ادامه داد: این دلیل نمی شود که نمایندگان مجلس بدون مطالعه صحبتی کنند. کارگران به اقدامات مجلس برای حمایت چشم دوخته اند. به شدت از مجلسی ها دلخور هستیم. حدود ۷ماه از روی کار آمدن مجلس می گذرد, اما هیچ کدام از نمایندگان تا کنون جلسه ای با نمایندگان کارگری نداشته اند. در مجلس هیچ جلسه ای و گفت وگویی با نماینده کارگران نداشته اند.

خدایی بیان کرد: حمایت از کارفرمایان را جرم نمی دانیم. اما حمایت از محل دستمزد کارگران را قبول نداریم, تا چه زمانی حمایت از کارفرمایان باید از جیب کارگران باشد. در حال حاضر زمان تصویب بودجه و مالیات در مجلس است. اگر قرار است از کارفرمایان حمایت کنند, مالیات را برای کارفرمایان ببخشند.

خدایی گفت:تا چه زمانی می خواهند به اسم حمایت از تولید از کیسه خالی کارگران ببخشند؟ تا کی این حمایت از کارفرمایان از حق و حقوق کارگر باید انجام شود؟اطلاعاتی که برخی از نمایندگان ارائه می کنند, به صورت کامل غلط است. تا کنون در هیچ زمانی دستمزد افزایش ۹۰درصدی نداشته است. ما درخواست داریم که نمایندگان مجلس مناظره ای با نمایندگان کارگران داشته باشند تا در مسائل مختلف برایشان شفاف سازی صورت گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار گفت:امیدواریم روند تعیین دستمزد به خوبی پیش رود. دستورکار جلسه امروز ارائه گزارش کمیته دستمزد و ارائه گزارشی از مزد منطقه ای است که در موسسه پژوهش تأمین اجتماعی صورت گرفته است. فکر می کنم امروز جلسه تعیین مزد نباشد, چرا که امروز اولین جلسه است.

خدایی با بیان اینکه تقویت قدرت خرید کارگران و جبران قدرت خرید موضع نمایندگان کارگران برای مزد ۱۴۰۰ است گفت: نمایندگان کارگران خواستار تعیین تکلیف شدن مزد هر چه سریع تر هستند. چرا که اعتقاد داریم جامعه امروز کارگری کشش و ظرفیت بازی کردن با اعداد و ارقام راندارد. اگر در اولین جلسات شورای عالی کار درخواست نمایندگان جامعه کارگری برای افزایش دستمزد سال آینده تأمین شود, استقبال می کنیم. اما اگر قرار باشد که نظر نمایندگان کارگران تأمین نشود, تا بی نهایت تلاش می کنیم. چرا که امروز کارگران زندگی و معیشت خود را از دست داده اند و با مشکلات متعددی در تأمین روزمرگی های زندگی روبرو هستند.