بی تدبیری در مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران
بی تدبیری در مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران
سکان خبر؛ درهفته پدافند غیر امل قرارداریم ایامی که طبق دستورالعمل های اداری کلیه سازمانها باید نسبت به تکالیف تعیین شده ازجمله اطلاع رسانی اهمیت و ضرورت جدی گرفتن امر این موضوع حیاتی اقدام نمایند.

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مازندران از جمله نهادهای خدومی است که عملکردهای بسیار ارزنده ای داشته و خصوصا بخش درمان ان بصورت شبانه روزی خصوصا در ایام شیوع ویروس کرونا از هیچ تلاشی برای خدمت به مخاطبان و بیماران فرو گذارنکرده اند.
متاسفانه مسئول روابط عمومی و امورفرهنگی این سازمان حتی اقدام به تهیه یک پیام ازسوی یک مقام درسایت این نهاد ننموده است .
درحالیکه بخش درمان سراسر با موضوع پدافندغیرعامل مرتبط بوده و هنوز شایعه دست ساز بودن ویروس کرونا مطرح است.
مابرآن شدیم تابا نوشتن این مطلب به این روابط عمومی هشیار و فعال تذکری دهیم تا شاید بیشتربه این موضوع حیاتی دقت نماید.