برگزاری مانور جهادی توزیع برق مازندران با ۴۳ اکیپ عملیاتی
برگزاری مانور جهادی توزیع برق مازندران با ۴۳ اکیپ عملیاتی
سکان نیوز؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت؛ در این مانور 43 اکیپ عملیاتی و با حضور 210 نیروی عملیاتی حضور فعال خواهند داشت.

فرامرز سپری با اشاره به اینکه این مانور با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزارمی گردد ، افزود؛ در این مانور سراسری طی ۲ روز مقاوم سازی و افزایش تاب‌آوری شبکه توزیع شهرستان ساری با حضور اکیپ های عملیاتی صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران بابیان اینکه در این مانور ۴۳ اکیپ عملیاتی و با حضور ۲۱۰ نیروی عملیاتی حضور فعال خواهند داشت، گفت؛ ۳۱ عدد براکت، ۲۰۰ عدد چمپر، ۸۵ عدد مقره ثابت، ۶۴ عدد کت اوت، ۱۰۶ مورد برقگیر و ۵۹۰ متر تعویض سیم به کابل صورت می گیرد.

مانور سراسری تعمیرات شبکه های فرسوده توزیع برق با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، بهبود و ارتقاء شاخص های عملکردی طرح سیما، افزایش پایداری و اطمینان شبکه و بهبود رضایت مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق مازندران آغاز شد.

این مانور بطور همزمان در روزهای ۲۹ و ۳۰ آبان سال جاری در امور برق شمال ساری اجرایی خواهد شد.