بدهی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کارفرمایان استان کرمان به سازمان تامین اجتماعی
بدهی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کارفرمایان استان کرمان به سازمان تامین اجتماعی
سکان نیوز؛ مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان از بدهی بیش ازهزار میلیارد تومانی کارفرمایان این استان به سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

علی حسینی با اشاره به ۱۲هزار میلیارد تومان پرداخت ماهانه تعهدات بلندمدت سازمان تامین اجتماعی در کشور، افزود: ماهانه ۳۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ به ۱۲۵ هزار مستمری بگیران استان کرمان پرداخت می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان با اشاره به سیاست های این سازمان مبنی بر خدمات الکترونیک، تامین اعتبار دفاتر درمانی بصورت غیرحضوری را به عنوان یکی دیگر از اقدامات سازمان در این خصوص عنوان کرد.

حسینی با اشاره به ۴۸ درصد پوشش بیمه ای در استان کرمان، تعداد کارگاه های فعال را در استان ۵۲ هزار کارگاه عنوان کرد و افزود: در سازمان تامین اجتماعی امانتدار حقوق کارگران، کارفرمایان و مستمری بگیران هستیم.

حسینی بدهی کارفرمایان استان کرمان به سازمان تامین اجتماعی را بالغ بر هزار میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان روابط دوطرفه ای برقرار هست و ما معتقدیم همزمان که باید اشتغال موجود حفظ شود، اشتغال جدید نیز ایجاد شود.
وی در خصوص اشتغال، با اشاره به افزایش تعداد کارگاهها و بیمه شدگان در استان، رشد اشتغال در استان را مثبت ارزیابی کرد.