باز زنده‌سازی فضای شهری حاشیه رودخانه تجن
باز زنده‌سازی فضای شهری حاشیه رودخانه تجن
سکان نیوز/ در برنامه بازآفرینی شهری شهرداری ساری، تلاش شده با احیای مناطق حاشیه رودخانه تجن و باز زنده سازی و همچنین بازگرداندن آن‌ها، به حفظ نقش طبیعی رودخانه‌ها در شهر کمک کرده و از آن‌ها به عنوان یکی از عناصر بازآفرینی در ارتقای کیفیت زندگی شهری بهره مند شویم.

بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری ساری، محیط‌های طبیعی درون شهری از مهم‌ترین ساختارهای بوم‌شناختی شهرها به‌شمار می‌آیند، که اگر به‌درستی و در ارتباط با ساختارهای بوم‌شناختی فراشهری برنامه‌ریزی شوند، ضمن خلق فضاهای عمومی و پویایی شهری موجب استمرار فرآیندهای طبیعی از جمله جریان آب، هوا و حرکت موجودات در درون شهرها می‌شوند. در این میان مُسیل‌ها و رودخانه‌های شهری، به عنوان فضاهای پنهان ، فرصت‌هایی هستند که بی‌توجه رها شده اند.

با توجه به کمبود فضاهای سبز و باز، در شهرها و به‌رغم پتانسیل‌های فراوانی که دارند، استفاده کامل و درخوری از آنها نمی‌شود با توجه به موارد ذکر شده باید عنوان کرد رودخانه‌ها از موارد پر اهمیتی هستند که علاوه بر تاثیرات گسترده بر اکوسیستم شهر و کنترل سلامت شهر، بعنوان اندام طبیعی شهر و عنصری اکولوژیک از سازمان فضایی، بصری و کالبدی شهر نقش خود را بعنوان یک عنصر شاخص و تاثیر گذار در منظر شهری نشان داده اند.

شهر ساری در مرکز استان مازندران که رودخانه تجن را در میان خود نگاه داشته نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، شهرداری در راستای سیاست‌ها و بازآفرینی شهری طی دوره‌های مختلف با هدف ایجاد ارتباط میان کناره آب با قلمرو اطراف، ارتقاء هویت منطقه و در دسترس قرار دادن کناره آب برای عموم و بالا بردن کیفیت محیط زیست شهری اقدام به باز زنده سازی کناره رودخانه تجن در قالب پروژه‌های« فاز یک بوستان ملل و بوستان قائم، پارک موزه دفاع مقدس» نموده و در حال حاضر نیز در حال اجرای پروژه فاز ۲ بوستان ملل است.

محمد حسین قبادی معاون شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری در تشریح این طرح گفت: سیاست بازآفرینی شهری دربرگیرنده نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد و توسعه شهری پایدار با هدف احیای هویت شهرها و محله‌ها، ارتقای کیفیت زندگی شهری و قابلیت زیست‌پذیری شهرها است.

وی افزود: چشم‌انداز بازآفرینی در محدوده‌های هدف، بر اساس مندرجات سند ملی، بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان است و می‌کوشد ازطریق اهداف راهبردی شاخص‌های توسعه پایدار و زیست‌پذیری در این محدوده‌ها را درسطح میانگین شهرمحیط برآن‌ها محقق کند.

معاون شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری گفت: در برنامه بازآفرینی تلاش شده با احیای این مناطق حاشیه رودخانه و باززنده سازی و همچنین بازگرداندن آن‌ها به حفظ نقش طبیعی رودخانه‌ها در شهر کمک کرده و از آن‌ها به عنوان یکی از عناصر بازآفرینی در ارتقای کیفیت زندگی شهری بهره مند شویم.