بابایی کارنامی؛ توزیع آرد نانوایی‌ها حل نشود با خاطیان برخورد می‌کنیم
بابایی کارنامی؛ توزیع آرد نانوایی‌ها حل نشود با خاطیان برخورد می‌کنیم
سکان نیوز؛ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشت: اگر مشکل توزیع آرد نانوایی‌‌ها حل نشود با مسئولان خاطی در این زمینه برخورد خواهیم کرد و در این زمینه با کسی مماشاتی نخواهیم داشت.

علی بابایی کارنامی با اشاره به تأخیر صورت گرفته در توزیع آرد در نانوایی‌ها گفت: ما امروز به خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم رسیده‌ایم و مشکلی برای تولید گندم و آرد نداریم.

وی افزود:‌اگر مشکلی وجود دارد روند توزیع آرد در نانوایی‌ها است که باید وزارت صمت و کشاورزی از طریق بخش‌های نظارتی خود مشکل ایجاد شده در توزیع آرد را برطرف کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت:‌ تا به امروز با توجه به اینکه وزارت صمت با سرپرست اداره می‌شد ما نمی‌توانستیم از وی تکلیفی را بخواهیم و یا او را مورد سؤال قرار دهیم حال که آقای رزم‌حسینی با عنوان وزیر انتخاب شده باید این موضوع را به طور جد پیگیری کند و ما نیز مطالبه‌گری خواهیم کرد.

بابایی خاطرنشان کرد: چنانچه این موضع از طریق صحبت و تذکر برطرف نشود از ابزارهای نظارتی دیگر همچون سؤال استفاده خواهیم کرد و در پیگیری و احقاق حقوق مردم کوتاه نمی‌آییم.