انتقاد محمدبیگی از عدم توجه دولت به طرح‌های کاربردی مجلس
انتقاد محمدبیگی از عدم توجه دولت به طرح‌های کاربردی مجلس
سکان نیوز؛ نماینده مردم قزوین از عدم توجه دولت به طرح‌های بسیار مهم و کاربردی مجلس انتقاد کرد.

دکتر فاطمه محمدبیگی در نطق میان‌دستور ضمن اشاره به ظرفیت‌ها و مشکلات جای‌جای حوزه انتخابیه، بر لزوم توجه ویژه دولت برای حل مشکلات این مناطق تاکید ویژه داشت.

وی همچنین در بخش دوم سخنان خود با انتقاد از عدم توجه دولت به طرح‌های بسیار مهم و کاربردی مجلس گفت: بهارستان امروز یاری تو را می خواهد ای پاستور نه مخالفت با طرح هایش را تا مردم به جای خود تحریمی شاهد شکوفایی اقتصاد درون زای برون نگر باشد.

آیا جز این است که در ۷ سال گذشته اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مردم را با غل و زنجیر برجامی تدبیر و امیدتان به کدخدا قفل کرده اید؟!